Aktualności

Test obcego powożącego - SO Książ - 03.10.2017 r. ZMIANA TERMINU !!!

2017-09-22 09:11

Informujemy, iż ze względu na niekorzystne warunki pogodowe i trudne podłoże uległ zmianie termin testu obcego powożącego w ZT Książ. Próba planowana na dzień jutrzejszy (26 września) została przełożona na następny wtorek (3 października). Rozpoczęcie planowane jest na godz. 9:00, a obcym powożącym będzie Alicja Chodkiewicz.

 

 

Wystawa Hodowlana Młodzieży Rasy Śląskiej i Konik Polski-16.09.2017 - Lubomierz

2017-09-20 14:17

Zapraszamy do zapoznania się z galerią i wynikami Wystawy Hodowlanej Młodzieży Rasy Śląskiej i Konik Polski,  która odbyła się 16.09.2017 w Lubomierza.  

Wyniki      Galeria  

 

 

Dolnosląski Związek Hodowców Koni i Terenowe Koło Hodowców Koni w Jeleniej Górze zawiadamiają, iż Wystawa Koni Hodowlanych (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich rasy śląskiej i koników polskich), rozpocznie się 16 września 2017 r. o godzinie 10:00 - (sobota) w Lubomierzu.  

Zgłoszenia koni przyjmujemy pod numerem telefonu: 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2017 r.

Regulamin: 

Lista koni (zamknięta):  

Aktualizacja: 5.09.2017

 

NR kat.

Nazwisko i Imię wł.

Nazwa

Data ur.  urodzenia

1

Jackiewicz Hipolit

KAMA PAŁAC

2016/08/03

2

Rozenbajger Krzysztof

KATALFA

2016/06/01

3

Jackiewicz Hipolit

KALIA PAŁAC

2016/07/27

4

Schuler Pia

DAFNE PI

2016/05/12

5

Chyłek Joanna

DŻAMILA IZERY

2016/03/15

6

Drzewiecka Agnieszka

KROKUS IZERY

2016/02/29

7

Chyłek Joanna

GRZYWACZ IZERY

2016/02/10

8

Drzewiecka Agnieszka

KORAL IZERY

2016/02/26

9

Chyłek Joanna

NIWA IZERY

2016/01/27

10

Furman Rafał

DALIA-6

2015/12/12

11

Zwoliński Bogdan

MERI

2015/09/09

12

Giertuga-Nowak Kinga

RODOS

2016/04/30

13

Gidzińska Joanna

LATINO

2016/03/28

14

Kasperowicz Adam

IWAROL

2016/03/29

15

Gidzińska Joanna

BOSTON

2016/03/23

16

Andrys Tadeusz

GOLJAT

2016/03/21

17

Kasperowicz Adam

INAR

2016/03/12

18

Byk Kazimierz

REN

2016/03/09

19

Kosiński Bolesław

HERB

2016/03/09

20

Baran Tadeusz

PARYS

2016/03/04

21

Byk Kazimierz

RIO GRANDE

2016/02/19

22

Pasternak Andrzej

ASESOR AP

2016/03/15

23

Wityk Krystian

KORSARZ

2016/01/17

24

Baran Tadeusz

LUMENA

2016/05/26

25

Pihut Paweł

BAJLA

2016/05/19

26

Jadach Piotr

BETANIA

2016/04/29

27

Adamowicz Franciszek

DORA

2016/04/27

28

Ambroży Łukasz

ADELL

2016/03/28

29

Andrys Tadeusz

WENUS-PH

2016/03/03

30

Gonet Magdalena

BOLONIA

2016/02/27

31

Paczkowski Andrzej

LISA

2016/01/07

32

Mazur Radosław

LIMBA

2016/05/22

33

Szwechłowicz Mariusz

ISANA

2015/11/02

34

Salwa Marcin

LOARA

2015/06/03

35

Paczkowski Andrzej

BARCELONA

2015/05/15

36

Byk Kazimierz

RUANDA

2015/04/04

37

Jadach Piotr

LUNA

2015/03/27

38

Paczkowski Henryk

WALENTYNKA

2015/03/24

39

Gidzińska Joanna

LEJDI

2015/03/17

40

Zygnerski Jarosław

PIANKA

2015/01/02

 Informacja dla wystawców:


Hodowcy proszeni są o:

- przywiezienie koni do godziny 9:00 w sobotę (plac przy ul. Majowej -trasa na Oleszną Podgórską)

- odbiór numerów startowych - sobota 9:00-9:30 - po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej (20 zł)

- w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

- obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień )

- przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK  (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)

- nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).

- konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano na okres trwania wystawy. Koszty transportu nie zostaną zwrócone.

Dodatkowy turnus ZT Łąck (zamiast II turnusu ZT Bielice)

2017-09-08 12:25

In­for­mu­jemy, że od­wo­ła­ny zo­sta­je II tur­nus Zakładu Treningowego dla kla­czy ras szla­chet­nych w ZT Bielice. W miej­sce Zakładu w Bielicach za­pla­no­wa­ny jest do­dat­ko­wy tur­nus w Zakładzie Treningowym w Łącku w tym sa­mym ter­mi­nie co pier­wot­nie ZT Bielice tj. w okre­sie 09.10. – 07.12.2017 r.
Za utrud­nie­nia prze­pra­sza­my oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­sza­my do zgła­sza­nia kla­czy do ZT w Łącku.

DOPŁATY - EKOLOGIA - Zaświadczenie o zarejestrowanych koniach

2017-09-07 10:49

Dolnośląski Związek Hodowców Koni przypomina o możliwości uzyskania zaświadczenia o zarejestrowanych koniowatych (w terminie od 1 stycznia do 30 września) w rejestrze koniowatych (dotyczy gospodarstw ekologicznych). Zaświadczenia będą wysyłane przez Związek Hodowców Koni 2 października.

Zaświadczenie należy dostarczyć do właściwego dla miejsca zamieszkania oddziału ARIMR najpóźniej do dnia 31 października bieżącego roku.

 

 

W celu uzyskania w/w zaświadczenia należy wypełnić poniższy wniosek (pdf doc ) następnie dostarczyć

mailowo : ozhk.wroclaw@interia.pl,  lub

listownie/osobiście : Dolnośląski Związek Hodowców Koni ul. Olszewskiego 7 51-642 Wrocław

 

oraz uiścić na konto Związku  opłatę za wydanie wniosku  20 zł + 5,50 za wysyłkę listem poleconym.

Wycieczka na Korung Holsztyński plus Klatte, Bockmann i Sprehe

2017-08-23 09:29

Wycieczka na kwalifikacje ogierów holsztyńskich w Neumunster oraz prezentacja ogierów Klatte, Sprehe i Bockmann. Zwiedzanie stada ogierów w Celle lub Moritzburgu

Film z poprzedniej wycieczki z roku 2009:

Program wycieczki:

2 listopada, Czwartek
wyjazd z Krakowa do Hamburga i odbiór uczestników na trasie austostray A4 w Katowicach, Opolu i Wrocławiu.
Nocleg w Hamburgu lub Lubece.

3 listopada, Piątek
wyjazd do Neuminster (70km) na kwalifikowanie ogierów (to będzie drugi dzień kwalifikacji), powrót i zwiedzanie Hamburga (autokarem przez Centrum) potem wyjście do centrum na wspólną kolację

4 listopada, Sobota
Wyjazd do stajni prywatnych hodowców i właścicieli ogierów Klatte, Bockmann i Sprehe (okolice Oldenburga). Nocleg w Bremie, wieczorne wyjście do centrum miasta.

5 listopada, Niedziela
powrót do Krakowa przez Wrocław, Opole, Katowice.
Po drodze zwiedzanie stada ogierów w Celle lub Moritzburgu
(w zależności, z którym stadem uda się ustalić lepszy program zwiedzania)

Koszt wycieczki: 1200zł od osoby i obejmuje:
przejazdy, noclegi (ze śniadaniem), ubezpieczenie i bilet wstępu na kwalifikowanie ogierów w Neuminster.

Zachęta dla hodowców: rabat minimum 20% na ofertę nasienia mrożonego ogierów Sprehe.
W zależności od ilości chętynych będziemy negocjować dodatkowe rabaty. Decyzję o kupnie będzie trzeba podjąć do końca listopada 2017 (nie na miejscu), wysyłka w wybranym terminie wiosną 2018.

Chętnych prosimy o kontakt z organizatorem pod tel 603 87 68 82 lub na e-mail: bslazak@gmail.com

Podczas zgłoszenia wymagana będzie wpłata zaliczki w kwocie 300 zł w teminie do 30 września, potem reszta kwoty 900zł w terminie do 25 paździenika.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki w związku z niewystarczającą ilością chętnych. W takiej sytuacji zaliczka będzie niezwłocznie zwrócona na konto nadawcy (zgłaszającego)

Konto bankowe: ING Bank Śląski Nr. 34 1050 1386 1000 0002 0276 1706

Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami 12.08.2017 Rybnica

2017-08-21 13:54

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz galerią zdjęć z Premiowania Źrebiąt Pod Matkami które odbyło się 12  sierpnia 2017 r. (sobota) w Rybnicy.  

 Galeria                        Wyniki 

 

Zgłoszenia koni przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca  2017 r. Minimalna liczba koni w każdej klasie - 3 źrebaki pod matkami.

 

Regulamin 

  

Lista koni:

aktualizacja: 27.07.2017

 

LP

Nazwisko i Imię wł.

Nazwa-matki

źrebaka

Numer Paszportu

WPISOWE 60 ZŁ

Nazwa źrebaka

 

1

Chyłek Joanna

ORNOWIANKA

616011600414008

 

OLCHA IZERY

2

Chyłek Joanna

DYMISJA

616011590024907

 

DERKACZ IZERY

3

Chyłek Joanna

BRZOZA IZERY

616011670036813

 

BIEBRZA IZERY

4

Furman Rafał

MELODIA

616011600065401

 

MUSTANG-8

5

Adamczyk Justyna

SORAJA

616013610248007

 

SOPEL-hafl.

6

Paczkowski Henryk

WENECJA

616008670026912

 

WENA-PH

7

Wityk Krystian

LAYLA

616008670031010

 

LIBIA

8

Ambroży Łukasz

ARIA

616008670005104

 60

ATALANTIS FAMILIA

9

Andrys Tadeusz

HAWANA

616008670003413

 

HEROINA

10

Baran Tadeusz

LUNA

616008670059509

 

LILIA

11

Baran Tadeusz

PANAMA

616008670059709

 

PATENT

12

Wójcik Michał Józef

DORIS

616008670126810

 

DUMNA

13

Bram Rafał

BAZYLIA

616008670148406

 

BARLO

14

Grabowski Bartłomiej

MADERA

616008670000517

 

MEDI BG

15

Szymanek Agnieszka

HAIKE OET DAOL'N

 

 60

HIGH DANCE

16

Duszyński Michał

ARACENTO

 

 

 60

PLAY

17

Giertuga-Nowak Kinga

 

RIANA

 

616008670025617

 

 60

RIBORD

 

Potwierdzeniem uczestnictwa w Wystawie jest wpłacenie kwoty 60 zł (do 31 lipca 2017) od zgłoszonej klaczy ze źrebakiem na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - Premiowanie źrebiąt Rybnica 2017". W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane. Minimalna liczba koni w każdej klasie - 3 źrebaki pod matkami.

 

Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano na okres trwania wystawy, słoma będzie zabezpieczona nieodpłatnie. Koszty transportu nie zostaną zwrócone.

 

DOLNOŚLĄSKA AMATORSKA LIGA ZAPRZĘGOWA DALZ 2017

2017-08-11 15:13

III ELIMINACJA - 30.09.2017 - STAJNIA AGRO-PODKÓWKA ŚWIDNIK

 

Do pobrania:  

 

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Cel imprezy:
*promocja i rozpowszechnienie dyscypliny sportu jakim jest powożenie zaprzęgami, jako formy aktywnego wypoczynku dla młodzieży i dorosłych
*ocena i weryfikacja wartości użytkowej koni rasy śląskiej i nie tylko
*propagowanie prywatnej hodowli koni ze szczególnym uwzględnieniem rasy konia śląskiego
*zachęta do dobrego przygotowania i wyszkolenia koni zaprzęgowych
*pobudzenie konkurencji i współzawodnictwa między hodowcami Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu
*spotkanie integracyjne i towarzyskie połączone z wymianą doświadczeń

2. Ranga imprezy:
liga amatorska – ujeżdżenie, maraton, konkurs zręczności powożenia

3. Organizator:
KUBAŃSKIE Driving Team - Karolina, tel. 663 924 159
Justyna, tel. 507 079 862
Stajnia AGRO-PODKÓWKA Anna i Tomasz Stelmach, tel. 503 021 427

4. Miejsce imprezy: Agroturystyka „Podkówka”, Świdnik 62, 58-410 Marciszów k/Bolkowa

 II. WARUNKI TECHNICZNE
1. Termin imprezy – 30.09.2017 – sobota
2. Sędzia Główny: Czesław Konieczny
3. Gospodarz toru: Czesław Konieczny
4. Klasyfikacja wg kategorii:
duże konie – singiel
duże konie – pary
kuce – singiel

UWAGA!!! Minimalna ilość zaprzęgów w danej kategorii – 3 – w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wg własnego uznania

5. Program imprezy:
08:45-09:30 – Rejestracja uczestników
09:30-10:15 – Odprawa techniczna
10:55 – Oficjalne rozpoczęcie
11:00-13:00 – Ujeżdżenie – Program wg załącznika nr 3 do Regulaminu DALZ, czworobok 50m x 25m
14:00-16:00 – Maraton + Konkurs Zręczności Powożenia
16:30-17:00 – Ogłoszenie wyników III Eliminacji DALZ 2017, dekoracja, wręczenie nagród, runda honorowa

6. Podłoże: hipodrom – trawiasto-ziemiste, rozprężalnia – trawiaste i piaszczyste

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń wstępnych: 22.09.2017
Termin zgłoszeń ostatecznych: 27.09.2017 (prosimy o terminowe zgłoszenia)
zgłoszenie w dniu imprezy podczas rejestracji – dodatkowa opłata 100 zł

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do propozycji) prosimy wysyłać na adres:
dalz.zawody@wp.pl

2. Warunki finansowe:
Wpisowe: 100 zł od zaprzęgu płatne podczas rejestracji w BIURZE ORGANIZATORA
Boksy – 50 zł/konia - ilość ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator udostępnia boksy przed imprezą za dodatkową opłatą 50 zł/konia/dobę
Istnieje możliwość zakupienia siania – informacja na miejscu
Pasza we własnym zakresie

3. Badania lekarskie i oświadczenia:
Uczestników obowiązuje aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej. Organizator rekomenduje powożącym i luzakom, zwłaszcza niepełnoletnim, wykupienie ubezpieczenia NNW obejmującego uprawianie sportów jeździeckich. Dodatkowo przy zgłoszeniu osoby do lat 18-tu wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w imprezie (załącznik nr 2 do Regulaminu DALZ 2016)

4. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Noclegi - 50 zł/dobę/osoby - rezerwacja u Organizatora - Tomek Stelmach, tel. 503 021 427
Wyżywienie – we własnym zakresie lub na miejscu u Organizatora - śniadanie 15 zł/osoby, obiadokolacja 30 zł/osoby

IV. NAGRODY
Dla Zwycięzców: medale, floo, nagrody rzeczowe
Dla pozostałych zawodników: floo

V. INNE
1. Ograniczenia odpowiedzialności:
* Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań uczestników i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Uczestnicy i właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest ubezpieczenie uczestników i koni od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń losowych na czas udziału w imprezie.
* Powożący oraz luzak nie mający 18 lat – wymagana pisemna zgoda rodziców, opiekunów do udziału w imprezie – załącznik nr 2 do Regulaminu DALZ
* Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie i propozycjach imprezy

2. Sprawy weterynaryjne
Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!

Katalog ogierów śląskich i innych ras szlachetnych do ZT Książ

2017-08-03 13:39

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów ra­sy ślą­skiej oraz po­zo­sta­łych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-​dniowego sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu o pro­fi­lu za­przę­go­wym w ZT Książ.

Kwalifikacja od­bę­dzie się w dniach 7-​8 sierp­nia 2017 r. (poniedziałek-​wtorek). Właścicieli ogie­rów ra­sy ślą­skiej pro­si­my o przed­sta­wie­nie ko­ni do iden­ty­fi­ka­cji, ba­da­nia we­te­ry­na­ryj­ne­go oraz ko­mi­syj­ne­go po­mia­ru w po­nie­dzia­łek o godz. 15:00, zaś wła­ści­cie­li ogie­rów po­zo­sta­łych ras szla­chet­nych we wto­rek, rów­nież o godz. 15:00. W ka­ta­lo­gu za­miesz­czo­ne są rów­nież zasady kwalifikacji ogie­rów.

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­sza­my.

UWAGA! Obligatoryjne ubezpieczenia koni w Zakładach Treningowych

2017-08-03 13:38

Polski Związek Hodowców Koni na wnio­sek ho­dow­ców na­wią­zał współ­pra­cę z fir­mą ubez­pie­cza­ją­cą ko­nie bę­dą­ce w tre­nin­gu sta­cjo­nar­nym w Zakładach Treningowych. Począwszy od kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ślą­skich do ZT Książ (07-08.08.2017 r.) obo­wią­zu­je ob­li­ga­to­ryj­ne ubez­pie­cze­nie wszyst­kich za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do tre­nin­gu ko­ni. Składka ubez­pie­cze­nio­wa w 2017 ro­ku wy­no­si 120 zł brut­to. Zakres ubez­pie­cze­nia obej­mu­je od­szko­do­wa­nie w przy­pad­ku pad­nię­cia i ubo­ju z ko­niecz­no­ści, trwa­łej utra­ty war­to­ści użyt­ko­wej, od kra­dzie­ży z wła­ma­niem lub ra­bun­ku oraz od po­nie­sio­nych kosz­tów le­cze­nia. Suma ubez­pie­cze­nia w ubez­pie­cze­niu z za­kre­sie peł­nym wy­no­si 10.000 zł, z sub­li­mi­tem od­po­wie­dzial­no­ści w ubez­pie­cze­niu kosz­tów le­cze­nia na jed­no i wszyst­kie zda­rze­nia – 3.000 zł. oraz w ubez­pie­cze­niu trwa­łej utra­ty war­to­ści użyt­ko­wej – 1.000 zł.

VI Wrocławski Korowód Nadziei - 9.09.2017 Rynek-Wrocław

2017-08-03 07:19

Straż Miejska Wrocławia Referat Patroli Konnych wspólnie z Fundacją na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową mieszczącą się we Wrocławiu zaprasza hodowców i miłośników koni do wzięcia udziału jako uczestników "konno- bryczkowego korowodu" w dniu 9 września 2017 roku w VI  Wrocławskim Korowodzie  Nadziei.

ZGŁOSZENIA

 Celem jest zbiórka przez wolontariuszy datków pieniężnych na wyposażenie Przylądka Nadziei – dziecięcego specjalistycznego szpitala transplantacji szpiku kostnego we Wrocławiu, której propagatorką jest Pani Senator prof. Alicja Chybicka. 

Wszelkich informacji udziela kierownik referatu Zbigniew Golonka tel. 600532727, mail patrolkonny@strazmiejska.wroclaw.pl

ZAKŁADY TRENINGOWE KLACZY 2017

2017-07-25 08:10

Ter­mi­ny i wy­ni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zo­sta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych znajdą Państwo na stronie : 

 

 

Szanowni hodowcy !!!

2017-07-05 10:24

zrzeszeni w Okręgowym Związku Hodowców Koni we Wrocławiu, miło nam zakomunikować, że otrzymaliśmy zgodę Krajowego Rejestru Sądowego na zmianę nazwy naszego  związku i kilku poprawek w statucie . Od tej chwili działamy pod nazwą –DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI.

Uchwały dotyczące tych zmian podjął Walny Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy, który odbył się 28.03.2017r. Wybrano nowe władze Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni 

Za nami pierwsze pół roku działalności, które obfitowało jak zwykle w wiele wydarzeń,  zorganizowanych  dzięki zgodnej współpracy  i zaangażowaniu wielu naszych hodowców oraz pracowników biura związku:

* luty- Pokaz Ogierów Partnice 

*kwiecień- Szkolenie ABC Powożenia ( Godzieszowa)

*maj- Izerska Parada Powozów( Lubomierz)

*maj- Święto Konia (Siedlec)

*maj, czerwiec- dwie eliminacje Dolnośląskiej Ligi Zaprzęgowej.

Wyniki  i galerie  z w/w imprez znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej i fanpage na faceboku.

W maju odbyła się Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych z naszego związku pojechała bardzo dobra stawka koni. I tak w poszczególnych rasach zdobyliśmy:

 

Rasa Śląska:

tytuł czempiona zdobyła bardzo urodziwa i świetna użytkowo REBELIA hod. i własności OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp.zo.o- SO Książ, v-ce czempionem została bardzo typowa i doskonale ruszająca się klacz TOSKANIA hod. i wł. Dariusza Śmichury, trzecie miejsce zdobyła żeńska i bardzo dobrze pokazana w zaprzęgu LOXIA wł. Andrzeja Bryla. Z złotymi medalami wróciły ogiery REWIR wł.Dariusza Śmichury oraz ALGER wł. Henryka Paczkowskiego.

 

Kuce i Konie Małe:

Czempionką i v-ce czempionką zostały dwie bardzo urodziwe i świetnie przygotowane klacze własności Wiesława Apanasewicza LADY LUKRECJA EWITA i FIESTA EWITA. To wspaniały sukces tego zasłużonego hodowcy.

 

Koniki Polskie:

Złoty medal zdobyła klacz DYMISJA własności Joanny Chyłek

Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wiele pozytywnych emocji.

XIII KRAJOWY CZEMPIONAT MŁODZIEŻY KONI RASY ŚLĄSKIEJ - SO Książ

2017-06-21 10:37

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć i wynikami z Krajowego Czempionatu Młodzieży Koni Rasy Śląskiej, który odbył się 23 lipca 2017 r.(niedziela) W SO Książ.

 Galeria                                   Wyniki 

 

 

Informacja dla wystawców:

Hodowcy proszeni są o przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę (22.07.2017 r.). Stajnia będzie czynna od godziny 15:00. W przypadku problemów z dowiezieniem koni do soboty prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (783 988 386) i odebranie materiałów (numerów startowych) do godziny 8:00 w niedzielę.

Po przyjeździe do SO Książ w sobotę prosimy właścicieli koni o zgłoszenie się z paszportami z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie do przedstawicieli OZHK Wrocław (hol przy biurze SO Książ) w celu otrzymania nuemrów startowych oraz katalogu.

O 19:00 przewidziana jest odprawa techniczna i poczęstunek dla wystawców.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ostateczną lista koni biorących udział w Krajowym Czempionacie Młodzieży Koni rasy Ślaskiej:

  

Lista zgłoszonych koni  

aktualizacja 14.07.2017 

 W razie jakichkolwiek niezgodności prosimy o kontakt z biurem 71/321-25-53 

NR kat.

Nazwisko i Imię wł.

Nazwa

Rocznik-rasa

1

Brzana Karol

EMPAIER

O 2016/05/24

2

Kampka Szymon-KT

GLEJT

O 2016/05/08

3

Giertuga-Nowak Kinga

RODOS

O 2016/04/30

4

Kokot Zbigniew-KT

FRED

O 2016/04/20

5

Frej Rafał-KL

AMARETTO

O 2016/04/08

6

Kasperowicz Adam

IWAROL

O 2016/03/29

7

Gidzińska Joanna

BOSTON

O 2016/03/23

8

Andrys Tadeusz

GOLJAT

O 2016/03/21

9

Kasperowicz Adam

INAR

O 2016/03/12

10

Byk Kazimierz

REN

O 2016/03/09

11

Kosiński Bolesław-ZG

HERB

O 2016/03/09

12

Ochap Alina

LOYD

O 2016/02/26

13

Piasecki Zdzisław-ZG

LANDER-P

O 2016/02/23

14

Śmichura Dariusz

BROKAT

O 2016/02/21

15

Grabowski Bartłomiej

MARGUS

O 2016/02/02

16

Suchanek Herbert-KT

LOYD

O 2016/02/02

17

Warzecha Zygfryd-KT

BRANDO

O 2016/01/22

18

Białkowski Jarosław-ZG

DIAMENT

O 2016/01/03

19

Pihut Paweł

BAJLA

2016/05/19

20

Pisarski Piotr –KT

ASTORKA II

2016/05/01

21

Kaczmarczyk Olga-KT

ALIBRA

2016/04/01

22

Gawęda Kamil-KT

KAMA-S

2016/03/31

23

Ambroży Łukasz

ADELL

2016/03/28

24

Mężyk Rafał-KT

FLORYDA

2016/03/08

25

Andrys Tadeusz

WENUS-PH

2016/03/03

26

Wityk Krystian

LILA

2016/03/03

27

Gonet Magdalen

BOLONIA

2016/02/27

28

Dworak Andrzej –ZG

ELENA SG

2016/02/26

29

Urbaniak Zbigniew LD

LUGRESIA

2016/02/17

30

Śmichura Dariusz

LA-BYLINA Ś

2016/01/10

31

Cieslak Tadeusz -LD

WALKIRIA

2016/01/08

32

Paczkowski Andrzej

LISA

2016/01/07

33

Cech Sergiusz-KT

PRIMA

2016/01/05

34

Urbaniak Zbigniew LD

ALASKA

2016/01/05

35

Kitel Sylwia-KT

BOGINI

2016/01/03

36

Salwa Marcin

LOARA

2015/06/03

37

Kokot Zbigniew-KT

MEDUZA

2015/04/27

38

Frej Rafał-KL

ROMANTICA

2015/04/27

39

Rosiewicz Adam

ARIWA

2015/04/20

40

Perczyński Stanisław-ZG

LADY

2015/04/11

41

Byk Kazimierz

RUANDA

2015/04/04

42

Fajlert Teodor-KT

TINA

2015/03/28

43

Jadach Piotr

LUNA

2015/03/27

44

Paczkowski Henryk

WALENTYNKA

2015/03/24

45

Szymański Szczęsny-KT

ZUMBA

2015/03/23

46

Białkowski Jarosław-ZG

LOREBI

2015/03/20

47

Gidzińska Joanna

LEJDI

2015/03/17

48

Góreczny Sławomir-LB

FAJNA RK

2015/03/26

49

Paczkowski Andrzej

BARCELONA

2015/05/15

50

SO KSiąż

ETIUDA

2015/03/08

51

Kwoczała Sebastian-KT

AMIRA

2015/03/08

52

Góreczny Sławomir-LB

RIWIERA

2015/03/06

53

Dziekan Piotr-RZ

BERTA

2015/02/25

54

Szpaderski Marek-WS

LAILA

2015/02/22

55

Perczyński Stanisław-ZG

REGATA

2015/02/10

56

Gołda Włodzimierz-ZG

DAMBORA SG

2015/01/26

57

Rosiewicz Adam 

EUFORIA

2015/01/05

58

Cieslak Tadeusz -LD

DAGLEZ

2015/01/09

59

Zygnerski Jarosław

PIANKA

2015/01/02

60

Szydełko Tadeusz

INA

2014/09/30

61

Bajor Marian

RAMISA

2014/05/17

62

Wityk Józef

LEELOO

2014/04/25

63

Dziekan Piotr-RZ

NENCIE

2014/04/23

64

Górny Mirosław

VOLTA

2014/04/22

65

Baran Tadeusz

PEPSI

2014/04/11

66

Wloka Waldemar-KT

JARISA

2014/03/12

67

Paszyński Dominik

BONA

2014/03/04

68

Szydełko Tadeusz

WENERA

2014/02/17

69

SO KSiąż

LOZANNA

2014/02/02

70

Paczkowski Henryk

RODEZJA

2014/01/14

71

Baran Tadeusz

LILI

2014/01/07

 

Dolnośląski Związek Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamia, iż XIII Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich, klaczy trzyletnich), odbędzie się 23 lipca 2017 r. (niedziela) w Książu (godz. 8:30). 

 

Regulamin

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę (stajnia czynna bedzie od 15:00) 

-odbiór numerów startowych - sobota godz. 19:00 po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie -harmonogram szczepień  konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą i siano na okres jednego dnia. 

-dla wybranych 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyzna nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do równego podziału między hodowcę i właściciela źrebięcia.   

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informacja dla wystawców:

 

Zgłoszenia koni przyjmuje DZHK we Wrocławiu 71/321-25-53,                               w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2017 r. lub wyczerpaniu limitu miejsc.

Hodowcy z innych OZHK/WZHK zgłaszają konie za pośrednictwem macierzystych Związków.

Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłata kwoty 100 zł (do 30 czerwca 2017) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - Czempionat 2016".   W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane. 

 

V Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia w Książu 14-16 lipca

2017-06-21 09:47

Tegoroczny kon­kurs imie­nia księż­nej Deasy von Pless ob­jął pa­tro­na­tem ho­no­ro­wym jej wnuk, Bolko Hohberg VI von Pless, któ­ry bę­dzie go­ściem spe­cjal­nym kon­kur­su.

 

 

W związ­ku z tym, że pią­ta edy­cja jest pew­ne­go ro­dza­ju ju­bi­le­uszem po­sta­no­wi­li­śmy uczcić to zwal­nia­jąc wszyst­kich uczest­ni­ków z opłat za bok­sy dla ko­ni i kosz­ty „wpi­so­we­go”.

Jedynym kosz­tem bę­dzie opła­ta za udział w so­bot­nim ban­kie­cie w sa­li ba­lo­wej Zamku.

Jeśli Ktoś bę­dzie chciał wziąć w nim udział. Liczba miejsc jest ogra­ni­czo­na, a pierw­szeń­stwo ma­ją za­wod­ni­cy.

Piąty „Książ” za­my­ka pe­wien etap hi­sto­rii kon­kur­sów tra­dy­cyj­ne­go po­wo­że­nia w Polsce, bo od nie­go wszyst­ko się za­czę­ło. Postanowiliśmy uczcić to wy­da­niem al­bu­mu w któ­rym pod­su­mu­je­my w for­mie zdjęć i ma­te­ria­łów pi­sa­nych to, co do­ty­czy  pię­cio­let­niej hi­sto­rii. Znajdą się tam Wszyscy, któ­rzy w ja­ki­kol­wiek spo­sób bra­li w tym udział, więc je­śli Kogoś z Państwa jesz­cze tam nie by­ło , a chciał­by zna­leźć się w w/​w pu­bli­ka­cji, to ma ostat­nią szan­sę już w po­ło­wie lip­ca.

W na­szym kon­kur­sie mo­że wziąć udział każ­dy, kto po­wo­zi na po­zio­mie re­kre­acyj­nym.

Nie wy­ma­ga­ne są żad­ne kwa­li­fi­ka­cje i re­je­stra­cje za­wod­ni­ka i ko­ni, oczy­wi­ście z wy­jąt­kiem pasz­por­tów z ak­tu­al­ny­mi szcze­pie­nia­mi prze­ciw gry­pie. Do udzia­łu wska­za­na jest ory­gi­nal­ny za­byt­ko­wy (wy­pro­du­ko­wa­ny przed 1945 ro­kiem) po­jazd. Wskazany, ale nie obo­wiąz­ko­wy. Można z po­wo­dze­niem uczest­ni­czyć po­jaz­dem, któ­ry jest re­pli­ką.

Zainteresowanym słu­ży­my wszel­ką po­mo­cą zwią­za­ną z lo­gi­sty­ką wy­jaz­du i aran­ża­cją ca­łe­go za­przę­gu.

Więcej in­for­ma­cji pod tel:  604 789 199, plakat

Do zo­ba­cze­nia.
Irek Kozłowski
dyr. Konkursu

Polskie Towarzystwo Powozowe.

 

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej ZT Książ 7-8.08.2017

2017-06-19 09:46

Przypominamy , żeWłaściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK, w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2017 r.

 

 

Terminy kwalifikacji 

Ogiery śląskie (trening zaprzęgowy) ZT Książ 7-8.08.

 

Zgłoszenia i opłaty

Właściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK, w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2017 r. PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń ogierów do ZT bezpośrednio od właścicieli. Właściciele ogierów zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej do 24 lipca 2017 r. opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 200 zł w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 400 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw za każdego ogiera zgłoszonego do ZT. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera do ZT”. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana. UWAGA!!! Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej po 24 lipca 2017 r. W takim przypadku opłata kwalifikacyjna wynosi 400 zł w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 800 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw i musi być wpłacona najpóźniej do 4 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00 (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji. Wiek ogierów Do treningu kwalifikowane są ogiery 2-letnie, urodzone do 31 maja 2015 r. Ogiery urodzone po 1 czerwca zdają próbę dzielności w roku następnym bez obniżania wyniku. Ogiery starsze, które z różnych przyczyn nie zdawały próby we właściwym terminie, mogą do niej przystąpić do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 5 lat.

 

 

Zdrowie

Ogiery muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii oraz paszport konia z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji. Obowiązuje następujący schemat szczepień: 1. szczepienia bazowe: o pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień o drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia od pierwszego szczepienia 2. szczepienie przypominające: o co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu); o żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację. W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch tygodni przed kwalifikacją. Brak wyników badań skutkować będzie nieprzyjęciem ogiera do ZT. Przybywające do ZT ogiery, mimo braku widocznych zmian skórnych, mogą być nosicielami np. grzybicy i pomimo przestrzegania zasad higieny przez organizatora treningu osobniki mniej odporne mogą zachorować i zostać czasowo wycofane z pracy, co odbije się na wyniku próby dzielności. Dlatego zalecamy, aby przybywające na kwalifikacje ogiery zostały uodpornione na tę chorobę za pomocą szczepienia przeciw grzybicy (podobna zasada obowiązuje np. w Niemczech). W czasie kwalifikacji ogier nie może być pod wpływem środków pobudzających ani uspokajających (doping). Komisja w porozumieniu z lekarzem weterynarii PZHK ma prawo skierować ogiera na badania antydopingowe. Kierownik Zakładu ma prawo do 18 dnia po kwalifikacji wycofać ogiera z treningu, gdy jego zachowanie odbiega od normy. O tym fakcie musi być powiadomiony pisemnie właściciel oraz PZHK. Uwaga!!! Na każdym etapie kwalifikacji i treningu wykluczone zostaną ogiery, u których stwierdzi się występowanie następujących wad: łykawość, wartogłowienie, ślepota miesięczna oraz wad uniemożliwiających wpis do księgi (obustronna ślepota, nieprawidłowa budowa szczęki – zgryz karpiowaty lub zgryz szczupaczy, jedno- lub obustronne wnętrostwo, szpat kostny, zajęczak oraz porażenie krtani).

 

więcej:

http://pzhk.pl/wp-content/uploads/Stacjonarny-trening-zaprzęgowy-ogierów-2017.pdf

 

Test obcego powożącego

2017-06-19 07:20

Serdecznie za­pra­sza­my ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­ce­go po­wo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym w Książu. Test od­bę­dzie się w dniu 27 czerw­ca 2017 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 9:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Uwaga !!!!

2017-06-14 13:23

Informujemy, że dnia 14.08.2017 (poniedzialek) biuro Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni będzie NIECZYNNE. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Kurs inseminacji klaczy.

2017-06-09 13:45

Uniwersytet rolniczy w Krakowie organizuje kurs inseminacji klaczy, który odbędzie się 15-17. 09. 2017 (lub 22-24.09.2017- do ustalenia) w Krakowie. Koszt szkolenia to ok. 1700 zł w tym jest obiad w sobotę i niedzielę. Być może cena będzie zawierała również noclegi w akademiku przy samym rynku w Krakowie ( trwają rozmowy). Niestety jest ograniczona liczba miejsc - tylko 15. Po ukończenia szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat, który daje możliwość inseminacji własnych klaczy. Nie jest wymagane żadne wykształcenie kierunkowe.  Dla każdego uczestnika będzie przygotowany konspekt „krok po kroku” wraz z omówieniem i zdjęciami. Wszyscy kursanci będą mieli zniżkę na przygotowywane szkolenie z zakresu transplantacji zarodków (embriotransferu).

Program kursu:

15.09 (piątek), godz. 15.00 -20.00
1. pobieranie nasienia
2. ocena nasienia
3. obróbka nasienia
4. przygotowanie nasienia do transportu w stanie płynnym lub mrożonym
5. Przygotowanie nasienia do inseminacji (świeżego i mrożonego)

16.09 (sobota), godz. 9.00 -19.00
1. anatomia układu rozrodczego klaczy
2. fizjologia cyklu rujowego
3. wyznaczanie optymalnego terminu krycia lub inseminacji
4. przerwa obiadowa
5. ćwiczenia praktyczne

17.09 (niedziela), godz. 9.00 -16.00
1. technika inseminacji
2. ćwiczenia praktyczne
3. obiad i zakończenie

W zależności od potrzeb program może być w jakimś stopniu zmodyfikowany.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt  z D. Wieliczko tel. 695 128 015

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Piotrowice 2017

2017-05-30 08:35

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu informuje, iż Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych (klaczy zimnokrwistych i śląskich) oraz Maszyn Rolniczych "Piotrowice 2017"  odbędzie się 25 czerwca 2017 r. (niedziela) w Piotrowicach koło Chojnowa. 

 

 Informacja dla wystawców:


Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 7:50 w niedzielę 

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień )

-dostarczenie wypełnionego oswiadczenia 

 

Regulamin

  

LISTA KONI:

 

Lp

Właściciel

Nazwa konia

Numer paszportu

Data urodzenia

RASA: POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY

1

Borecki Edward

SAWANA

616010670040113

2013/04/20

2

Borecki Edward

SIMA

616010670102507

2007/05/03

3

Niedzielski Zbigniew

FATIMA

616010660749011

2011/06/24

4

Olejniczak Anna

GAJA I

616010530093405

2005/05/12

RASA ŚLĄSKA

5

Kasperowicz Adam

IKOLA

616008670085714

2014/11/04

6

Paszyński Czesław

RUGIA

616008670036014

2014/05/13

7

Paszyński Dominik

BONA

616008670006814

2014/03/04

8

Paczkowski Henryk

RODEZJA

616008670002414

2014/01/14

9

Paczkowski Andrzej

PASJA

616008670023713

2013/05/05

10

Kasperowicz Adam

IGA

616008670017913

2013/02/25

Święto Konia - Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras -21.05.2017 -Siedlec Trzebnicki

2017-05-25 08:07

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami z Ogólnopolskiej Wystawy Młodzieży Hodowlanej różnych ras, która odbyła się 21 maja 2017 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim.

WYNIKI

_________________________________________________________________

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu i Terenowe Koło Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamiają, iż Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras (ogierków rocznych, klaczek rocznych), odbędzie się 21 maja 2017 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim. 

 

Regulamin

Lista koni (ZAMKNIĘTA- istnieje możliwość wpisania konia na listę rezerwową) - wszystkie zmiany prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 723 669 570

 

POTWIERDZENIEM UCZESTNICTWA jest uiszczenie WPISOWEGO do 4.05.2017

  aktualizacja 16.05.2017

NR kat.

Nazwisko i Imię wł.

Nazwa

WPISOWE

Rocznik-rasa

Data ur.  urodzenia

ŚLĄSKIE KLACZE - 2014

1

Szydełko Tadeusz

INA

  100

2014 śl.

2014/09/30

2

Baran Tadeusz

PEPSI

 100

2014 śl.

2014/04/11

3

Paszyński Dominik        

BONA

 100

2014 śl.

2014/03/04

4

Szydełko Tadeusz

WENERA

  100

2014 śl.

2014/02/17

5

Garstka Daniel

TAJGA

100

2014 śl.

2014/02/16

6

Paczkowski Henryk

HARFA

100

2014 śl

2014/02/15

ŚLĄSKIE KLACZKI - 2015

1

Paczkowski Andrzej

BARCELONA

 100

2015 śl

2015/05/15

2

Frej Rafał -KL

ROMANTICA

 100

2015 śl.

2015/04/27

3

Rosiewicz Adam

ARIWA

 100

2015 śl.

2015/04/20

4

Byk Kazimierz

RUANDA

 100

2015 śl.

2015/04/04

5

Paczkowski Henryk

WALENTYNKA

 100

2015 śl

2015/03/24

6

Gidzińska Joanna

LEJDI

 100

2015 śl.

2015/03/17

7

Kosiński Bolesław ZG

HERA

  100

2015 śl.

2015/01/19

8

Cieślak Tadeusz -LD

DAGLEZ

 100

2015 śl.

2015/01/09

9

Zygnerski Jarosław

PIANKA

 100

2015 śl.

2015/01/02

ŚLĄSKIE KLACZKI - 2016

1

Baran Tadeusz

LUMENA

 100

2016 śl.

2016/05/26

2

Prusiewicz Przemysław

DAJANA-P

 100

2016 śl

2016/05/14

3

Rosiewicz Adam

ENERGIA-R

 100

2016 śl.

2016/03/16

4

Górny Mirosław

ANTARA-G

 100

2016 śl.

2016/03/05

5

Andrys Tadeusz

WENUS-PH

100

2016 śl.

2016/03/03

6

Gonet Magdalen

BOLONIA

100

2016 śl.

2016/02/27

7

Reptak Grzegorz

BURLESKA

  100

2016 śl

2016/01/22

8

Paczkowski Andrzej

LISA

 100

2016 śl

2016/01/07

9

Śmichura Dariusz

LA-BYLINA Ś

org.

2016 śl

2016/01/10

10

Garstka Daniel

PERSJA-B

100

2016 śl.

2016/01/05

11

Cieślak Tadeusz -LD

PRIMA

 100

2016 śl.

2016/01/05

ŚLĄSKIE OGIERKI - 2016

1

Brzana Karol

EMPAIER

 100

2016 śl. ogierek

2016/05/24

2

Grycz Czesława KT

MUSIMON G

100

2016 śl. ogierek

2016/05/09

3

Giertuga Kinga

RODOS

100

2016 śl. ogierek

2016/04/30

4

Baran Tadeusz

BASTER

 100

2016 śl. ogierek

2016/04/24

5

Frej Rafał -KL

AMARETTO

 100

2016 śl. ogierek

2016/04/08

6

Piecyk Paulina

ROLEX P

 100

2016 śl. ogierek

2016/04/01

7

Kasperowicz Adam

IWAROL

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/29

8

Gidzińska Joanna

LATINO

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/28

9

Gidzińska Joanna

BOSTON

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/23

10

Andrys Tadeusz

GOLJAT

100

2016 śl. ogierek

2016/03/21

11

Kasperowicz Adam

INAR

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/12

12

Kosiński Bolesław ZG

HERB

  100

2016 śl. ogierek

2016/03/09

13

Baran Tadeusz

PARYS

 100

2016 śl. ogierek

2016/03/04

14

Ochap Alina

LOYD

 100

2016 śl. ogierek

2016/02/26

15

Byk Kazimierz

RIO GRANDE

 100

2016 śl. ogierek

2016/02/19

16

Prusiewicz Przemysław

BANKIER P

 100

2016 śl. ogierek

2016/02/17

17

Śmichura Dariusz

BERTUS

 org.

2016 śl. ogierek

2016/02/02

18

Grabowski Bartłomiej

MARGUS

 100

2016 śl. ogierek

2016/02/02

KONIE SZLACHETNE –SP M WLKP

1

Ogórek Kamil-KT

SILVANO-G

 100

sp 2016 ogierek

2016/05/20

2

Jaskulska Justyna PN

LUXURIA J

  100

wlkp 2016

2016/05/13

3

Kosiński Wojciech ZG GGZG

M-KOMANDOR

  100

sp 2016 ogierek

2016/04/28

4

Goździk Katarzyna

CZADOR

  100

m 2016 ogierek

2016/02/11

5

Jaskulska Justyna PN

ZAIRA J

  100

sp 2016

2016/03/30

6

Prusiewicz Przemysław

EUROPA P

100

wlkp 2016

2016/03/22

7

Jaskulski Konrad PN

CLEO

  100

sp 2015

2015/03/30

8

Ogórek Kamil-KT

NALYNETTE

 100

sp 2014

2014/04/23

KONIE ZIMNOKRWISTE – KLACZKI 2016

1

Borecki Edward

SAWA

 100

z 2016

2016/09/07

2

Korbas Wojciech

GRACJA

 

z 2016

2016/05/31

3

Olejniczak Anna

GRACJA

 100

z 2016

2016/04/23

4

Niedzielski Zbigniew

ŁENDY

 

z 2016

2016/01/29

 

Informacja dla wystawców:

-Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2017 r. lub wyczerpania puli miejsc.

-Potwierdzeniem uczestnictwa na Wystawie jest wpłacenie kwoty 100 zł (do 4 maja 2017) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - "Wystawa Siedlec 2017". W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

-W wystawie mogą brać udział konie hodowli polskiej, zakwalifikowane do wpisu do ksiąg prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

 

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 9:00 w niedzielę 

-odbiór numerów startowych - niedziela 9:00-9:30 - po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 723 669 570) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień ); konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)

- nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).