Mapa strony
Okręgowy Związek Hodowców Koni we WROCŁAWIU
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie - więcej

Strona Główna

Aktualności

Baza koni

Kalendarz imprez 2013

Dokumenty i Druki

 
Statut
Zarząd
Członkowie i ich prawa
Pracownicy związku
Kontakt / Dojazd

 
Paszporty dla koni -zgłoszenia -online
Terminy/miejsca opisów koni

 
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Opłaty
ok Więcej


Ustawy o hodowli
ok WięcejWydawnictwa
okWięcej


Galeria
ok Więcej

Adresy
okWięcej

Linki
okWięcej


liczniki
odwiedzin
od 09.02.2009 
r.


Translate Page:
Übersetzen Seite:
Traduire la page: 


FAQ czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: jak zgłosić konia do opisu, co zrobić gdy padnie koń, jak zmienić właściciela konia w paszporcie (zgłoszenie sprzedaży-mailem.), DUPLIKAT paszportu, dokument zastępczy, badanie na nosicielstwo chorób zakaźnych, schemat szczepień przeciwko grypie, Zwrot kosztów utylizacji, czipowanie koni, zamieszczanie ogłoszeń na stronie OZHK, co zrobić by zgłosić ogiera do krycia klaczy i otworzyć punkt rozpłodowy....
Więcej

Informacje dla hodowców i właścicieli koni z terenu woj. lubuskiego na obszarze powiatów: Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żagań, Żary Więcej

OZHK Wrocław zaprasza do kontaktu (tel.) w sprawach ustalenia terminu sporządzenia wykazu klaczy...

Termin składania Wniosków i Wykazów do Instytutu dla hodowców przystępujących po raz pierwszy do Programu lub do nowej edycji Programu rolnośrodowiskowego w związku z brakiem stosownych rozporządzeń został przedłużony do 30.01.2015


Nabór klaczy śląskich do Zakładu Treningowego - ZT KSiąż I: Turnus: 10 luty 2015 (Próaba dzielności 10-11.04.2015), II turnus: 21.04.2015 ( Próaba dzielności 19-20.06.2015)

Zasady kwalifikacji klaczy do stacjonarnego treningu w ZT w 2015 r.

Załącznik 1 - oświadczenie dla klaczy 4 letnich i starszych

Właściciele klaczy zobligowani są do uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 300 zł za każdą klacz zgłoszoną do ZT, bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia z OZHK/WZHK, że ich klacz została przyjęta na kwalifikację, nie później niż 2 tygodnie przed kwalifikacją. Brak wpłaty w wyznaczonym do tego terminie skutkować będzie skreśleniem klaczy z listy zgłoszeń.


Konie kwalifikujące się do programu .. (śl , kn ...) na sprzedaż Więcej ok


Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu zaprasza na Pokaz Ogierów Kryjących w sezonie 2015, który odbędzie się 28 lutego 2015 na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - PARTYNICE (Wrocław). Zgłoszenia ogierów do prezentacji kierować na adres OZHK Wrocław, telefonicznie lub mailowo. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 lutego 2015 roku.


OZHK we Wrocławiu przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do zamieszczenia ogłoszeń: zdjęć ogierów lub reklam w katalogu/wykazie ogierów kryjących w 2015 r. W katalogu ujęte zostaną ogiery kryjące na terenie woj. dolnośląskiego oraz lubuskiego (powiaty Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żagań, Żary).
Gotowe reklamy należy przesyłać na adres ozhk.wroclaw@interia.pl  w formacie cdr, pdf lub jpg (cała strona = format C5)
Koszt : 70 zł dla członków, 100 zł dla pozostałych osób, okładka 200zł


OZHK Wrocław przyjmuje zgłoszenia klaczy śląskich do ZT w 2015-na turns 1 i 2 -71/321-25-53,

Zakład Treningowy w Książu,, 10 października 2014 r. o godz. 11:00. Wyniki ok


Przypominamy iż z bloczków pokryć właściciele ogierów powinni rozliczyc na przeglądach ogierów (termin przeglądu ogierów word , pdf ) lub dostarczyć do OZHK Wrocław do 15 grudnia 2014. Dotyczy to również właścicieli ogierów z woj. lubuskiego na obszarze powiatów: Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żagań, Żary.

WYKAZ OGIERÓW 2014 (ogiery dopuszczone do krycia wszystkich klaczy (punkt kopulacyjny))

Podział według ras 2014

Alfabetyczny spis ogierów 2014


9.10.2014 Ukazał się najnowszy numer "Hodowcy i Jeźdźca - prenumerata dla członków OZHK Wrocław więcej ok


Polski Związek Hodowców Koni, Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach oraz LKJ Lewada ma zaszczyt zaprosić Hodowców koni ras: małopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i wielkopolskiej na:“ Ogólnopolski Czempionat Porównawczy Koni Ras Małopolskiej, Polski Koń Szlachetny Półkrwi, Wielkopolskiej w Skokach Luzem” ,który odbędzie się 18 października w Zakrzowie więcej ok


Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW - podsumowanie więcej ok

Kwiatek zwyciężył MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi więcej ok


Lista ogierów w typie sztumskim i sokólskim-Informujemy, że zgodnie z ustaleniem PZHK i IZ Balice na listę ogierów w typie sztumskim i sokólskim mogą być wprowadzane jedynie ogiery zakwalifikowane do programów przez Komisję na aukcjach


Rok 2014 bez dopłat zwierzęcych

W sprawie możliwości objęcia wsparciem związanym z produkcją sektora koni więcej ok

W dniu 14 lutego 2014 r. Polski Związek Hodowców Koni skierował na ręce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby pismo protestacyjne przeciw zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego .

Ustawa ta niestety została już podpisana przez Prezydenta, co skutkuje likwidacją tzw. dopłaty zwierzęcej w 2014 r.


Wystawa Hodowlana w Lubomierzu klaczki i ogierki roczne i dwuletnie ras: zdjęcia, wyniki ok

Szkolenie i egzaminin na brązową odznakę w powożeniu odznakaok schematok pytaniaok

Ciekawostki: Zaplatanie grzywy i ogona-opis i przykłady więcej ok


Dofinansowanie startów koni polskiej hodowli w WEG we Francji ok


Uwaga: od 1 lutego 2014 obowiązuje nowy cennik powszechnych usług pocztowych.

zmiana właściciela w paszporcie: 11zł x ilość paszportów + 6,50 zł (opłata pocztowa 1-3 paszporty)

zmiana właściciela w paszporcie 11zł x ilość paszportów + 7,80 zł (opłata pocztowa 4 paszporty)

zmiana właściciela w paszporcie 11zł x ilość paszportów + 10,50 zł (opłata pocztowa 5-9 paszportów)

Więcej


OZHK we Wrocławiu przypomina o konieczności zgłaszania źrebiąt do identyfikacji zaraz po urodzeniu (* do 7 dni )- jeśli rodzi się więcej źrebaków w zbliżonym terminie to zgłosić zaraz po urodzeniu ostatniego źrebaka *

Konie urodzone w 2013 roku: Polski Związek Hodowców Koni, informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 6 rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008r. „konie urodzone na terytorium Wspólnoty są identyfikowane przed 31 grudnia roku, w którym urodziło się dane źrebię, lub w terminie sześciu miesięcy od daty urodzenia, w zależności od tego, która z dat przypada później.” i z godnie z art.33 ust.1 pkt 8, 14 i 15 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - niezaopatrywanie koni w paszporty, jak również wprowadzanie do obrotu i nabywanie koni niezaopatrzonych w paszporty jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.

Nie przestrzeganie terminów  zgłoszeń koni do rejestru (identyfikacji) zawartych w rozporządzeniu Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r skutkuje tym, iż koń nie będzie mógł być przyjęty  do uboju w celu spożycia przez ludzi.

Konie posiadajace paszporty - urodzone do dnia 30 czerwca 2009 i zidentyfikowane z naruszeniem terminów (źrebięta urodzone od lipca do grudnia identyfikowane po terminie sześciu miesięcy od daty urodzenia, lub źrebięta urodzone od stycznia do czerwca identyfikowane po 31 grudnia roku w którym się urodziły) są klasyfikowane jako nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

Konie które nie zostały zgłoszone do opisu do dnia 31 grudnia 2009 traktuje się jak zwierzęta dla których nie można ustalić tożsamości i wydaje się im zastępczy dokument identyfikacyjny, który wyklucza konia z łańcucha żywnościowego.


Materiały szkoleniowe:

Dobrostan Koni-część 1 ;

Dobrostan Koni-część 2


W związku z licznym zapytaniami OZHK informuje iż terminy i miejsca opisów koniowatych na najbliższy tydzień aktualizowane są w poniedziałki o godzinie 15 i zamieszczane w zakładce: Rejestracja koniowatych/ Terminy/miejsca opisów

Zgodnie z art 16 rozporządzenia 504/2008/WE wystawienie duplikatu paszportu wiąże się z wyłączeniem zwierzęcia z łańcucha żywnościowego. Istnieje możliwość odstępstwa od w/w.

W celu włączenia koniowatego do łańcucha żywnościowego właściciel w terminie 30 dni od zgłoszenia utraty paszportu powinien zwrócić się do lekarza opiekującego się zwierzęciem o uzupełnienie historii leczenia koniowatego w sekcji IX części III duplikatu paszportu, a następnie do powiatowego lekarza.


Zapraszamy na stronę poświęconą koniom rasy śląskiej.

ŚLĄZAKI

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2013 r. przez FEI obowiązku czipowania koni zgłaszanych do rejestracji w FEI, Polski Związek Hodowców Koni i Polski Związek Jeździecki informują, że w celu wszczepienia transpondera, właściciele powinni zwrócić się do Okręgowego / Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni, na terenie którego stacjonuje koń.
Aktualna lista osób upoważnionych do identyfikacji Więcej


ślązaki (po ogierach w starym typie "old.") w programieWięcej


Wyrejestrowanie koni ONLINE Więcej


Leczenie konia a obowiązki lekarzy weterynarii Więcej


Statystyki hodowlane 2014

 

Szukają Państwo czegoś i nie mogą znaleźć?? Proszę "kliknąć" na: "Mapa strony" widniejącą w lewym górnym rogu strony, Aktualności lub skontaktować się z biurem OZHK
(Pracownicy związku)

  Copyright 2008 OZHK WROCŁAW. Wszelkie prawa zastrzeżone