Aktualności

Ogólnopolski czempionat hodowlany koni rasy sp i porównawczy koni ras m, wlkp i sp w skokach luzem 21-22.08.2015 - Drzonków

2015-07-28 15:21

Serdecznie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nami: Ogólnopolskiego czem­pio­natu hodow­la­nego koni rasy pol­ski koń szla­chetny pół­krwi w sko­kach luzem (regulaminoraz Ogólnopolskiego czem­pio­natu porów­naw­czego koni ras mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi w sko­kach luzem (regulamin). Zgłoszenia koni przyjmuje PZHK do 6 sierpnia 2015: drogą mailową: kusmierczak@pzhk.pl, tel.503 123 654

IV Wrocławski Korowód Nadziei - 5.09.2015 Rynek-Wrocław

2015-07-27 13:43

Straż Miejska Wrocławia Referat Patroli Konnych wspólnie z Fundacją na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową mieszczącą się we Wrocławiu zaprasza hodowców i miłośników koni do wzięcia udziału jako uczestników "konno- bryczkowego korowodu" w dniu 5 września 2015 roku w IV  Wrocławskim Korowodzie  Nadziei.

ZGŁOSZENIA                     PROGRAM

 Celem jest zbiórka przez wolontariuszy datków pieniężnych na wyposażenie Przylądka Nadziei – dziecięcego specjalistycznego szpitala transplantacji szpiku kostnego we Wrocławiu, której propagatorką jest Pani Senator prof. Alicja Chybicka. Impreza objęta jest honorowym patronatem prezydenta miasta Wrocławia, marszałka województwa, oraz wojewody dolnośląskiego. 

Wszelkich informacji udziela kierownik referatu Zbigniew Golonka tel. 600532727, mail patrolkonny@strazmiejska.wroclaw.pl

V Przegląd Młodzieży Koni Rasy Śląskiej - 12.09.2015 Lubomierz

2015-07-15 10:36

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu i Terenowe Koło Hodowców Koni w Jeleniej Górze zawiadamiają, iż Wystawa Koni Hodowlanych (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich rasy śląskiej), odbędzie się 12 września 2015 r. (sobota) w Lubomierzu. Hodowców i właścicieli koni rasy śląskiej gorąco zachęcamy do zgłaszania koni do 28 sierpnia 2015 lub wyczerpania limitu miejsc.                                                    

 

Informacja dla wystawców:


Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 9:00 w sobotę (plac przy ul. Majowej -trasa na Oleszną Podgórską)

-odbiór numerów startowych - sobota 9:30-9:50 - po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień )

-przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)

- nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).

V Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej - 15.08.2015 r. - Paszków

2015-07-14 14:07

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu oraz Ośrodek Jeździecki Camelot w Paszkowie zaprasza hodowców i właścicieli koni huculskich na V ŚCIEŻKĘ HUCULSKĄ ZIEMI KŁODZKIEJ. Zgłoszenia koni przyjmujemy  do 3 sierpnia 2015 lub wyczerpania limitu miejsc.

 Lista zgłoszonych koni

 

Regulamin 

Zgłoszenie eliminacje

Zgłoszenie próba dzielności

 

Informacja dla wystawców:


Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 19:00 w piątek (14.08.2015 r.).

-stajnia będzie czynna od godziny 15:00.

-odbiór numerów startowych-piątek- wraz z paszportami, niezbędnymi dokumentami i kaucją zwrotną za numery startowe 

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni do soboty prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) i odebranie materiałów (numerów startowych) w godzinach 7:00-8:00 w sobotę.

-Potwierdzeniem uczestnictwa - 100 zł (do 7 sierpnia 2015) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław) tytułem :"Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - Ścieżka huculska 2015".

-w przypadku nie dowiezienia konia na Wystawę wpisowe nie będzie zwracane.

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie 

Czempionaty Kuców 5-6.09. 2015 - Strzegom

2015-07-10 09:21

Informujemy, że dnia 5-6 wrze­śnia w LKS Stragona Strzegom odbędą się: IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany KucówII Czempionat Użytkowy Kuców. Zapraszamy hodow­ców i wła­ści­cieli kuców do wzię­cia udziału w czempionatach.

Regulamin  

Lista koni                                                              

 

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu przyjmuje zgłoszenia koni na Czempionat do 20 sierpnia 2015 lub wyczerpania limitu miejsc.

Hodowcy z innych OZHK/WZHK zgłaszają konie za pośrednictwem macierzystych Związków.

Kurs powożenia z mistrzem Bartłomiejem Kwiatkiem 24-26.07.2015, SO Książ

2015-06-22 09:13

Kurs poprowadzi Bartłomiej Kwiatek - złoty multimedalista Mistrzostw Polski, siedmiokrotny zwycięzca rankingu Światowej Federacji Jeździeckiej (FEI).

 

 


V-ce Mistrz Świata z Pratoni del Vivaro. Wielokrotny zwycięzca wielu prestiżowych konkursów powożeniowych. Bartłomiej jest również doświadczonym trenerem. Jego podopiecznych można oglądać na polskich i światowych hipodromach.

Dla kogo?

Zapraszamy osoby ze swoimi zaprzęgami, istnieje również możliwość skorzystania z koni/bryczek gospodarza.
Minimalnym wymaganiem, aby wziąć udział w kursie jest umiejętność samodzielnego poruszania się zaprzęgiem. Zapraszamy również zawodników, którzy już rozpoczęli starty. Będziemy opierać się głównie o program klasy L. Każdy z uczestników będzie potraktowany indywidualnie, więc nie ma górnego limitu umiejętności. Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy również wolnych słuchaczy. Będą oni mieli wstęp na wszystkie zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne.

WIĘCEJ

XI Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej - 12.07.2015 - SO Książ

2015-06-18 16:17

Zapraszamy do zapoznania się wynikami, zdjęciami oraz filmami z XI Czempionatu Koni Rasy Śląskiej. Przeżyjmy to jeszcze raz!

WYNIKI

GALERIA

FILMY

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu przyjmuje zgłoszenia koni na Czempionat do 21 czerwca 2015 lub wyczerpania limitu miejsc. Hodowcy z innych OZHK/WZHK zgłaszają konie za pośrednictwem macierzystych Związków.

 

 

Lista (zamknięta) zgłoszonych koni

Informacja dla wystawców:Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę (11.07.2015 r.).

-stajnia będzie czynna od godziny 15:00.

-odbiór numerów startowych-sobota - hol przy biurze SO Książ -wraz zpaszportami i kaucją zwrotną za numery startowe

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni do soboty prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) i odebranie materiałów (numerów startowych) w godzinach 8:00-9:00 w niedzielę.

-Potwierdzeniem uczestnictwa - 100 zł (do 21 czerwca 2015) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław) tytułem :"Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - Czempionat 2015".

-w przypadku nie dowiezienia konia na Wystawę wpisowe nie będzie zwracane.

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie 

-Dla wybranych 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyzna nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do równego podziału między hodowcę i właściciela źrebięcia.

XIV Ogólnopolskich Zawodów w Powożeniu w Siedlcu - 25-28,06.2015

2015-06-18 10:40

Za tydzień gmina Długołęka stanie się mekką miłośników koni. A to za sprawą XIV Ogólnopolskich Zawodów w Powożeniu w Siedlcu. W sobotę 27 czerwca będziecie świadkami emocjonujących konkurencji ujeżdżenia i zręczności, a w niedzielę 28.06 królować będzie szybkość i zwinność podczas maratonu. Emocji będzie co niemiara!

Próba dzielności klaczy ZT Książ - 19-20.06.2015

2015-06-18 10:31

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej, koń­cząca sta­cjo­narny 60-dniowy tre­ning zaprzę­gowy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 19 czerwca (pią­tek) o godz. 12:00.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

WYNIKI

Kwalifikacja do treningu zaprzęgowego ZT Bielice- 22-23.06.2015

2015-06-15 14:46

W dniu 21 czerwca o godzi­nie 15:00 roz­pocz­nie się prze­gląd wete­ry­na­ryjny ogie­rów. Kwalifikacja odbę­dzie się w dniach 22-23 czerwca.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Katalog ogierów

Kwalifikacja do treningu zaprzęgowego ZT Książ - 18.08.2015

2015-06-11 10:56

Właściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego ZHK/WZHK, w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca 2015 r.

Opłatę kwalifikacyjną należy uiścić najpóźniej do 31 lipca 2015 r na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 200 zł za każdego ogiera zgłoszonego do ZT. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera do ZT”.

WIĘCEJ

Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych w Drzonkowie- 07.06.2015

2015-06-11 10:49

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu oraz Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej zapraszają na Regionalną Wystawę Koni Hodowlanych w Drzonkowie!!!

WYNIKI

Święto Konia 31.05.2015

2015-06-11 10:47

  Serdecznie zapraszamy na kolejna juz edycje Święta Konia, która odbędzie się w Siedlcu Trzebnickim 31 maja. Start imprezy zaplanowany jest na godzinę 10:00

WYNIKIKrajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu

2015-05-21 20:35

Niezmiernie miło nam powiadomić, że nasza dolnośląska ekipa wróci dzisiaj do domu z Poznania gdzie odbyła się Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych z następującymi wynikami:

WENECJA śl - CZEMPION
hod. i wł. HENRYK PACZKOWSKI

 

RODOS śl - V-CE CZEMPION
hod. i wł. SO KSIĄŻ

PIRAMIDA śl - ZŁOTY MEDAL
hod.RYSZARD RUDOLF
wł.ADAM ROSIEWICZ

 

ALGER śl - SREBRNY MEDAL
hod.HENRYK PODKÓWKA
wł.HENRYK PACZKOWSKI

 

CARDAMON sp - ZŁOTY MEDAL
hod.i wł.ANNA GAWŁOWSKA

 

PORANNA ROSA sp - ZŁOTY MEDAL
hod.i wł. PAWEŁ MAZUREK

 

WESTA sp - ZŁOTY MEDAL
hod. i wł. PAWEŁ MAZUREK

 

Nasze konie były profesjonalnie przygotowane i pokazane pracował na te sukcesy cały sztab ludzi : ŁUKASZ AMBROŻY, PAWEŁ ŚMICHURA, ANDRZEJ PASTERNAK ,ROKSANA CHRABUSTOWICZ, ROBERT NIEBIESZCZAŃSKI ,MACIEK MAZUREK, KASIA BRODA.

SERDECZNIE GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA WIELE POZYTYWNYCH EMOCJI !!!!